Kontakty

Medic Point
Centrum léčby a prevence

Telefon: Léčba +420 606 652 644 Správa budovy +420 602 358 921

Vodárenská 3827
276 01 Mělník

Advent v Medic Pointu

 

Advent v Medic Pointu

9. 12. 2014 od 14 hod. pro předškoláky a nejmladší školáky- Určeno pro naše pacienty i všechny
zájemce. Prvních 30 minut bude věnováno adventním zvykům, příběhům, básničkám,
koledám. Dalších 45-60 minut adventnímu zdobení. Ke zdobení jsou zváni i
rodiče. S sebou si vezměte korpus na věnec a ozdoby. Chvojí, jmelí, drát,
lepení  k dispozici. Cena 100 Kč. Těší se na Vás Míša Holubová.
Hlásit se můžete na facebooku nebo na sarka.binova@tiscali.cz.

 

9.12. 2014 od 15,30 hod. pro děti od 10 let je připraven psychoterapeutický program zaměřený
na důležité hodnoty v životě člověka, na přátelství. Součástí bude vyprávění
adventních příběhů. Pak bude následovat adventní zdobení. Zváni jsou k zdobení
i rodiče. S sebou si vezměte korpus na věnec a ozdoby. Chvojí, jmelí, drát,
lepení  k dispozici. Cena 100 Kč. Těší se na Vás Míša Holubová.
Hlásit se můžete na  facebooku nebo na sarka.binova@tiscali.cz.

 


Skupinový nácvik sociálních dovedností pro autistické děti

Kurz je zaměřen na nácvik základních komunikačních dovedností pro děti předškolního věku, které trpí poruchou autistického spektra. Součástí nácviků jsou i pravidelné edukativní pohovory s rodiči. Kurz probíhá v budově Medi Pointu v Mělníku. Vede klinická psycholožka Mgr. Marie Vabroušková.

Termíny:  vždy v pondělí  1x za 14- 21 dnů od 9 hod. - 20.10., 3.11., 24.11., 1.12, 15.12. 2014


Nácviky sociálních dovedností ve Slaném

Nácvik sociálních dovedností ve Slaném- poliklinika

 

Nácvik sociálních dovedností pro děti 6-8 let začíná: v 15,30 hod. 24.9.2014

Další termíny: 15,30 hod. 8.10., 22.10. , 5.11., 19.11.,10.12.

 

Nácviky sociálních dovedností pro děti  8-10 let začíná: v 15,30 hod. 1.10.2014

Další termíny: 15,30 hod. 29.10., 12.11., 3.12., 17.12., 7.1. 2015

 

Nácvik sociálních dovedností pro adolescenty 13-15let začíná:
V 16,30 hod. 1.10.2014

Další termíny: 16,30 hod. 29.10., 12.11., 3.12., 17.12.,  7.1. 2015


Změny v ordinaci klinické psychologie

Mgr. Leoš vítek má smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

201, 205, 209


Kurz grafomotoriky pro předškoláky

KURZ GRAFOMOTORIKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Kurz  pro  předškoláky, úterý od 13- 14 hod., každý týden, celkem 17 lekcí, začíná 16. 9. 2014 - 27. 1. 2015 cena kurzu  1700 Kč. 

Zaměření kurzu je především  na rozvoj:

 • jemné motoriky
 • grafomotoriky
 • všeobecné informovanosti
 • intenzivní přípravy pro nástup do školy

 

Kurz je určen pro děti předškolního věku, které si chtějí nebo potřebují rozvíjet jemnou motoriku, být připravené pro nástup do školy. 

Objednání:  MUDr. Šárka Bínová:  v ordinaci Medic Point Mělník, 606 652 644 nebo na sarka.binova@tiscali.cz


Skupinové nácviky sociálních dovedností

SKUPINOVÉ  NÁCVIKY  SOCIÁLNÍCH  DOVEDNOSTÍ

 

 1. Předškoláci – začátek 19.9. 2014v 16 hod., dále pak: od 16 hod. 10.10., 24.10., 7.11., 28.11., 12.12.

 

 1. Mladší školáci- děti 7-8 let.- začátek 19.9. 2014 v 17 hod., dále pak: od 17 hod. 10.10., 24.10., 7.11., 28.11., 12.12.

 

 1. Straší školáci- děti   9-12 let- začátek 26. 9.2014  v 17 hod., dále pak: od 17 hod. 17.10., 31.10.,  14. 11.,  5.12., 19.12.

 

 1. Dospívající – děti 13- 15 let – začátek 19.9. 2014 v 18 hod., dále pak: od 18 hod. 10.10., 24.10., 7.11., 28.11., 12.12.

Kurz ergoterapie

ERGOTERAPIE PRO DĚTI 

Kurz  ergoterapie  pro starší předškoláky a mladší školáky, pátek od 16 hod., 1x za 3 týdny, od 26.9. 2014-  23. 1. 2015

cena kurzu 800 Kč.

Další termíny:

16 hod. 17.10., 31.10., 14.11., 5.12, , 19.12., 9.1. 2015 a  23.1. 2015

 Zaměření kurzu je především  na rozvoj:

 • kreativity – malování, vybarvování, vyrábění
 • soběstačnosti – naučení se úkonů typický pro tento věk
 • úchopů a jemné motoriky ruky- navlékání korálků, rozvoj grafomotoriky
 • taktilní a proprioceptivní stimulace- rozvíjení funkce smyslů
 • pohybové koordinace- krátké rehabilitační cvičení
 • kognitivních schopností (poznávání a porozumění) – porozumění zadání

 

Kurz je určen pro děti, které si chtějí nebo potřebují rozvíjet jemnou motoriku, pohybovou koordinaci a tvořivost, hlavně pro děti se smyslovým postižením, s vysoce funkčním autismem, pro děti s dětskou mozkovou obrnou.

 

Objednání:  MUDr. Šárka Bínová:  v ordinaci Medic Point Mělník, 606 652 644 nebo na sarka.binova@tiscali.cz


Dovolená MUDr. Šárka Bínová

Ve dnech 28.7.- 15.8.2014 bude  v ordinaci psychiatrie dovolená.

Kontakty na akutní psychiatrickou pomoc:

Centrum krizové intervence: +420 284 016 110
Ústavní 91, Praha 8, 181 02,

Centrum sociálních služeb Praha - Krizové centrum Riaps: +420 222 586 768 (8-16 hod.), +420 222 582 151 (16-8 hod.)
Chelčického

V  případě potřeby akutního vyšetření s následnou hospitalizací kontaktujte:  Dětskou psychiatrickou kliniku FN Motol nebo Dětské psychiatrické oddělení PN  Bohnice. Akutní psychologická pomoc  v Medic Pointu - Mgr. Vabroušková- 776451247 ( placená konsultace). Objednání nadále online www.znamylekar.cz.


Intenzivní nácvik sociálních a grafomotorických dovedností pro předškoláky

NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY:

 
Od  25.8.- 29. 8. 2014, od 10, 00 hod.- 11, 30 hod., Medic Point,  Mělník . Cena 800 Kč

Náplň:

Zaměření se na komunikaci verbální a neverbální (rozšíření slovní zásoby, představení se, zvládnutí neúspěchu),  znalosti (  zvířat, pohádek, číslic, písmen, geometrických tvarů), vytleskávání slov na slabiky, grafomotorika lehčí, těžší – obtahování a psaní tvarů, zraková paměť a zraková diferenciace, sluchová paměť a sluchová diferenciace.Pravolevá orientace, cvičení pro správné držení těla.  Závěrem slovní zhodnocení s každou rodinou. 

Přihlášky: sarka.binova@tiscali.cz nebo na 606 652 644

 
Nácvik sociálních dovedností pro děti se specifickými potřebami ve věku předškoláka

Nácvik sociálních dovedností pro předškoláky s autistickými rysy nebo s jinými závažnějšími poruchami vývoje začal 3. 2. 2014 v 9, 30 hod.

Další termíny jsou: 3.2., 17.2., 3.3., 17.3.,31.3., 14.4.,28.4., 5.5. 2014   tedy pondělí 1x 14 dnů, celkem 8 setkání, trvá 60 minut.

Kurz naplněn.

 

  12345678