Kontakty

Medic Point
Centrum léčby a prevence

Telefon: Léčba +420 606 652 644 Správa budovy +420 602 358 921

Vodárenská 3827
276 01 Mělník

10.12.2010 - Skupinový nácvik sociálních dovedností pro děti předškolního věku

Od 10.prosince 2010 od 16:30 hod. bude probíhat skupinový nácvik sociálních dovedností pro děti předškolního věku, blok šesti setkání.

Přihlášky možné na tel.:  +420 606 652 644, email:   sarka.binova@tiscali.cz


01.01.2011 - Nově otevřená ortopedická poradna.

Od ledna 2011 bude nově otevřena ordinace Ambulantní ortopedie provozována MUDr. Milanem Hlinkou.

Nabídka služeb: Standardní péče o dospělé a dětské klienty

Tato péče zahrnuje: léčbu artrózy všeho druhu, léčnu osteoporózy, dále  léčbu bolesti zad, léčba  problematiky karpálních tunelů, úponové bolesti. Dále je nabídnuta náprava vrozeného tělesného postižení, skoliózy, plochonoží, možnost aplikace protetických pomůcek a ortéz. Léčba poúrazových stavů.


27.09.2010 - Nově otevřená poradna.

Nově otevřená poradna v centru léčby a prevence MEDIC POINT určena pro všechny věkové  skupiny

MUDr. Šárka Bínová, MUDr. Lucia Pacherová

Kontakt: +420 606 652 644, sarka.binova@tiscali.cz, lpacherova@seznam.cz

 1. Poradenství v oblasti zdravé výživy 
 • hubnutí pod dohledem lékaře
 • léčba mentální anorexie, mentální bulimie

 

   2.  Poradenství v oblasti psychosomatických poruch

 • léčba únavového syndromu
 • podpůrná léčba bolestí hlavy
 • podpůrná léčba obezity
 • podpůrná léčba kožních chorob, které souvisí s psychickým stresem
 • podpora imunitního systému, odkyselení organismu

 


27.09.2010 - Kurz nápravy SPU.

Preventivní program  školního selhávání 

Cílem programu je  včas rozpoznat, že dítě může mít specifické poruchy  učení jako dyslexii, dysgrafii,  dysortografii ,dyskalkulii  a tyto  poruchy včas  léčit. Nejlépe nápravu zahájit  ještě v předškolním věku nebo na počátku školní docházky.  Nápravu specifických poruch učení nabídneme samozřejmě  i starším dětem, kde již porucha byla diagnostikována v PPP. Součástí programu je :

 1. Orientační  vyšetření  mladšího dítěte,  zda nevykazuje známky zvýšeného rizika rozvoje SPU / specifických poruch učení/. Pokud již dítě bylo vyšetřeno v pedagogicko psychologické poradně, bude mu nabídnut program nápravy dysporuch vytvořen na míru jeho poruše.
 2. Intenzivní trénink  dysporuch vedený zkušenou speciální pedagožkou  bude probíhat 1x týdně. Rodiče budou   vzděláni,  pokud projeví zájem , v problematice dyslexie a ostatních poruch učení .
 3. Tam,  kde bude vyjádřeno podezření na specifické poruchy učení, doporučíme vyšetření v PPP ještě dříve než  začne dítě výrazně ve škole selhávat a mít poruchu sebehodnocení.
 4. Nápravný trénink specifických poruch učení bude mít kontinuitu  na celém prvním stupni.
 5. Dítě  bude též pod kontrolou lékařskou a budou mu eventuelně nabídnuty i různé vitamíny, potravinové doplňky ev.léky.

Zájemci o program piště na e-mail : sarka.binova@tiscali.cz.  Program bude probíhat v Mělníku,  v ul. Vodárenská 3827, v Centru léčby a prevence Medic Point. Garantkou programu je MUDr. Šárka Bínová, další informace viz www.medicpoint.cz

Tréninky začnou v 1. polovině října  2010. Cena kurzu je pro jeden semestr / 15 hodin/  1200 Kč.

 


27.09.2010 - Nácvik sociálních dovedností pro děti na počátku školní docházky.

Program probíhá od konce října   2010 do poloviny ledna 2011. Je určen hlavně pro děti s ADHD nebo pro děti s problémem v komunikaci s vrstevníky.

Děti se naučí : jak si najít kamarády, jak přijmout kritiku a pochvalu, jak požádat o pomoc, jak říci co se jim nelíbí, jak vést rozhovor, jak se bránit šikaně.

Skupina bude mít 8 členů a bude uzavřená.

Přihlášky možné na tel.:  +420 606 652 644, email:   sarka.binova@tiscali.cz


14.06.2010 - Léčebně preventivní programy