Kontakty

Medic Point
Centrum léčby a prevence

Telefon: Léčba +420 606 652 644 Správa budovy +420 602 358 921

Vodárenská 3827
276 01 Mělník

Skupina pro malé autisty

Další kurz nácviků sociálních dovedností pro malé autisty staršího předškolního věku doplněný následným individuální pohovorem klinické psycholožky  s rodiči začíná:
 
 11.1. 2016. 1. skupina od 9-10,30 hod., další skupina od  10,30 hod. První skupina je již naplněná. V druhé jsou 2 volná místa.
 
Kurz bude probíhat v Medic Pointu v Mělníku.
Povede klinická psycholožka Mgr. Marie Vabroušková
Kurz bude probíhat vždy 1x za 14 dnů.
Cena kurzu : 6 lekcí - 900 Kč
Nápň kurzu:
  • U dětí jsou v malé skupince rozvíjeny základní sociální dovednosti formou řízené hry, důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností ve všech formách, sdílení hry, individuální přístup k potřebám každého dítěte.
  • S rodiči je po skončení skupinového programu individuálně probírán aktuální stav dovedností dítěte, pozorování na skupině a dle potřeby rodičů konzultovány i další problémy.
 

Relaxační techniky- nácvik

 
Kurz relaxačních technik pro děti mající problém s úzkostí a s psychosomatickými problémy
Kurz začíná v 17 hod. 15. 1. 2016. Trvání vždy 60 minut. Celkem 4 setkání ( 22.1., 5.2.., 19.2. 2016 vždy v 17 hod.).
 
Místo: Medic Point Mělník
Lektorka: Michaela Holubová DiS, supervize MUDr.Šárka  Bínová
 
Cena kurzu: 4 lekce - 500 Kč
Nápň:
 
Seznámení se s různými relaxačními technikami a jejich nácvik
Vždy krátká kresba po skončení relaxace s rozborem

Nácviky sociálních dovedností pro předškoláky- Medic Point Mělník

Začátek 2.10. v 16 hod., dále 16. 10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 2015, 15.1., 22.1.  2016

Místo konání Medic Point Mělník

Cena 800 Kč

Lektorka: Michaela Holubová DiS, supervize MUDr. Šárka Bínová


Skupinové nácviky sociálních dovedností

Nácviky sociálních dovedností pro děti ve věku  10-13 let v ordinaci v poliklince ve Slaném
Začínáme 23.9. 2015 v 14,30 hod.,
další termíny: 23/9, 14/10, 21/10, 11/11, 18/11, 2/12, 16/12 a poslední je v lednu 6.1. 2016
Nácvik povede MUDr. Světlana Kroftová
Cena kurzu: 800 Kč
 
Po ukončení kurzu proběhne závěrečné zhodnocení s konsultací s rodiči.
 
Nácviky sociálních dovedností terapeutická místnost Medic Point Mělník
Skupina dětí 7-8 let
Začínáme 25.9. 2015 v 16 hod.
Další termíny: 9.10.,23.10., 6.11., 20.11. 4.12., 18.12 a  8.1.2016
 
Skupina dětí 9-10 let
Začínáme 25.9. 2015 v 17 hod.
Další termíny: 9.10.,23.10., 6.11., 20.11. 4.12., 18.12 a  8.1.2016
 
Skupina dětí 12-15 let 
Začínáme 25.9. 2015 v 18 hod.
Další termíny: 9.10.,23.10., 6.11., 20.11. 4.12., 18.12 a  8.1.2016
 
Nácvik povede Michaela Holubová DiS, supervize MUDR. Šárka Bínová
Cena 800 Kč 
 
Po ukončení kurzu proběhne závěrečné zhodnocení s konsultací s rodiči.

Kurz grafomotoriky ve Slaném

Zahajujeme  23.9. 2015 v 15,45 hod.

Proběhnou 2 skupiny.

1. skupina předškoláci začíní 23.9. v 15,45 hod. , celkem 15 setkání, končíme 20.1. 2016. Cena 1 500 Kč.

2. skupina mladší školáci 7-9 let začíná 16,45 hod.,  celkem 15 setkání, končíme 20.1. 2016. Celkem 1 500 Kč

Místo konání: Poliklinika Slaný, přízemí

Lektor :  Mgr. Michal Krofta

 


Kurz grafomotoriky v Mělníku

Kurz bude zahájen 22.9. v 13,30 hod.

Místo konání: terapeutická místnost v budově Medic Pointu, Vodárenská 3827, Mělník
Cena kurzu 1500 Kč / 15 lekcí- končíme 12.1. 2016
Lektorka Michaela Holubová DiS.
 

Nácvik základních sociálních dovedností pro malé autisty

 
Jedná se o skupinový kurz 3-5 dětí. Součástí terapie je skupinový nácvik sociálních dovedností ( nácvik komunikace, sdílení hraček, rozvoj hry, rozvoj imaginace,) pro dětí předškolního věku s  klinickou psycholožkou a pak následují  individuální pohovory psycholožky s rodiči. 
Vyučující čas trvá podle počtu dětí 60-90 minut.
Budou 2 skupiny
1. skupina :  začíná 7.9. 2015 od 9, 10  hodin. Celkem proběhne 8 setkání ( 7.9., 21.9. 12.10, 19.10, 2.11, 16.11., 30.11., 14.12.).Cena kurzu je 1000Kč, platí se na místě.

2. skupina : začíná 21.9. 2015 v 10,30 hod. Celkem proběhne 7 setkání (  21.9. 12.10, 19.10, 2.11, 16.11., 30.11., 14.12.).Cena kurzu je 875Kč

Platí se na místě.
 
Kurz se koná: Terapeutická místnost Medic Point, Vodárenská 3827, Mělník
Lektor: klinická psycholožka  Mgr. Marie Vabroušková
Těšíme se na Vás.

Nově otevřená ordinace klinické psychologie v Medic Pointu, Vodárenská 3827, Mělník

1.5. 2015 zahajuje provoz ordinace klinické psychologie

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: 201, 205, 207, 209

Ordinační hodiny: Pondělí  8,00-  13, 30 hod.

                              Pátek    8, 00- 11, 30 hod.

Ordinujícím psychologem je Mgr. Marie Vabroušková

Objednání:  776451 247, marie.vabrouskova@gmail.com

Přednostně se ordinace zaměřuje na péči o dětské pacienty a jejich rodiče. Nabízí hlavně diagnostiku dětského autismu,  profesní orientace. Terapii individuální i skupinovou. Rodinné poradenství.


Skupiny pro náctileté- Medic Point Mělník

Nácvik sociálních dovedností pro 13-15 leté

Začíná 13.2. 2015 v 17 hod. terapeutická místnost Medic Point Mělník. 8 setkání, 1x za 14 dnů, cena 800 Kč. Další termíny: 17 hod. 27.2., 13.3. 27.3., 10.4., 24.4., 15.5., 29.5.

 Zaměřeno na komunikační dovednosti.

Lektorka: Michalea Holubova DiS, MUDr.. Šárka Bínová

 

 

Psychoterapeutická skupina pro 15-19 let

Začíná 13.2. 2015 v 18 hod. terapeutická místnost Medic Point Mělník. 8 setkání, 1x za 14 dnů, cena 800 Kč. Další termíny: 18 hod. 27.2., 13.3. 27.3., 10.4., 24.4., 15.5., 29.5.

Zaměřeno na duševní hygienu, zdravý životní styl. 

Lektorka: Michalea Holubova DiS, MUDr.. Šárka Bínová

 


Nácviky sociálních dovedností Mělník1, Kurz nácvik sociálních dovedností pro předškoláky začíná 6. 2. 2015 v 16 hod.

1xza 14 dnů, celkem 8 setkání.Cena 800 Kč. Náplň kurzu: rozvíjení verbální zdatnosti, práce ve dvojici,
trénování koncentrace pozornosti, schopnosti představení se, navázání
kamarádství, základy asertivity, trénink dovedností jako je znalost pravolevé
orientace, kresba, znalost tvarů, rozvoj všeobecné informovanosti. Celkem 8
míst.

Další termíny: 16 hod. 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 22.5., 12. 6. .

Lektor:  terapeutka Michaela Holubová DiS., MUDr. Šárka Bínová

 

2, Kurz nácvik sociálních dovedností proi mladší  školáky začíná 6.2. 2015 v 17 hod.pro děti od 7-9 let.

1x za 14 dnů, celkem 8 setkání. Cena 800 Kč. Náplň kurzu: Trénik vedení rozhovoru. Trénik paměti a soustředění. Jak se seznámit, jak si udržet kamaráda. Jak si asertivně obhájit svůj názor. Jak nebýt agresivní, ale přátelský. Jak zvládnout negativní emoce- vztek, trému. Celkem 10 míst.

 

Další termíny: 17 hod. 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 22. 5., 12. 6.

Lektor: terapeutka Michaela Holubová DiS., MUDr. Šárka Bínová

 

3, Kurz nácvik sociálních dovednosti pro starší školáky začíná 6.  2. 2015 v 18 hod, pro děti  10- 12 let,

1x za 14 dnů, celkem 8 setkání, cena 800 Kč. Celkem 10 volných míst pro děti. Náplň kurzu: nácvik asertivních technik,
empatie, jak se bránit závislostem, jak si najít přátele, jak zvládnout školní zátěž, zdravý  životní styl.

Další termíny: 18  hod. 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 22.5., 12. 6.

Lektor: :  terapeutka Michaela Holubová DiS., MUDr. Šárka Bínová


  12345678