Kontakty

Medic Point
Centrum léčby a prevence

Telefon: Léčba +420 606 652 644 Správa budovy +420 602 358 921

Vodárenská 3827
276 01 Mělník

Mudr. Šárka Bínová

Od roku 2007 pracuji v privátní praxi  poradenství, dětská psychiatrie, psychoterapie.

Mými klienty  jsou děti, adolescenti  i dospělí.  U dětí a adolescentů se zabývám  diagnostikou a terapií   všech psychických poruch a  nemocí  a  společně s rodiči řešíme  v rámci rodinné terapie fungování rodiny jako celku.  Další oblastí mého zájmu jsou psychosomatické choroby , kde za tělesnými chronickými obtížemi může být neřešený psychický problém a nebo tělesná choroba je úzkostí nebo určitými životními stereotypy zhoršována.

Od roku 2007 působím též jako soudní znalec psychiatr pro Středočeský kraj.

Známý lékař

___Podrobnější informace__

Vzdělání

1987- 1993   3. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze

1996-             I. atestace z psychiatrie

1994- 1997    Psychoterapeutický výcvik - Person centre therapy / C. Rogers/

2003              Nástavbová atestace z dětské a  dorostové psychiatrie

2007              Forenzní psychiatrie – zapsána do seznamu soudních znalců

2008              Specializační způsobilost z psychiatrie všeobecné

11/2019         Zvolena do Koordinačního výboru Asociace dětské a dorostové psychiatrie

11/2020         Zvolena do Výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP

6/2020           Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo ordinaci MUDr. Šárka BÍNOVÁ s.r.o akreditaci na část vlastního specializovaného výcviku pro specializační obor Dětská a dorostová psychiatrie.

                                                       

Profesní zkušenosti

Svou dráhu psychiatričky  jsem začala v Psychiatrické léčebně  Horní Beřkovice na odděleních dospělé psychiatrie..

Od roku 2001 pracuji v Psychiatrické léčebně Bohnice, na oddělení dětské a dorostové psychiatrie. Působím zde jako vedoucí lékařka

Ambulantní soukromé praxi jsem se začala věnovat v dubna 2007.

I přestože mým  hlavním profesním zájmem je péče o dětské klienty, stale se věnuji i    dospělé psychiatrii, psychoterapii a rodinnému  poradenství.

Od roku 2008 působím jako soudní znalec v oboru psychiatrie, převážně provozuji soudně znaleckou činnost  v občanskoprávních sporech.

 Příležitostně pracuji jako psychoterapeutka pro Positive people company Worldwide.

 

Od roku 2002 jsem absolvovala několik zahraničních stáží.

V roce  2002  jsem se účastnila konference věnované mladistvým sexuálním násilníkům v Amsterodamu. Několik týdnů jsem stážovala na pracovištích dětské psychiatrie v Holandsku, včetně detenčního zařízení / vězení /pro děti.

V roce 2006 jsem absolvovala týdenní seminář  v severní Itálii věnovaný Evropské dětské psychiatrii..                       

V roce 2009 jsem byla školena na  Lékařském semináři  v Salzburku. Tématem týdenního semináře byly vývojové poruchy chování v dětském věku. Jako autismus, ADHD, dětská mozková obrna a specifické poruchy učení. 

 

Členství v odborných organizací:

Lékařská komora

Česká neuropsychiatrická společnost

Asociace dětských a dorostových psychiatrů