Kontakty

Medic Point
Centrum léčby a prevence

Telefon: Léčba +420 606 652 644 Správa budovy +420 602 358 921

Vodárenská 3827
276 01 Mělník

Mudr. Šárka Bínová

Od roku 2007 pracuji v privátní praxi  poradenství, dětská psychiatrie, psychoterapie.

Mými klienty  jsou děti, adolescenti  i dospělí.  U dětí a adolescentů se zabývám  diagnostikou a terapií   všech psychických poruch a  nemocí  a  společně s rodiči řešíme  v rámci rodinné terapie fungování rodiny jako celku.  Další oblastí mého zájmu jsou psychosomatické choroby , kde za tělesnými chronickými obtížemi může být neřešený psychický problém a nebo tělesná choroba je úzkostí nebo určitými životními stereotypy zhoršována.

Od roku 2007 působím též jako soudní znalec psychiatr pro Středočeský kraj.

Známý lékař

________Služby____________

 Proč vyhledat pomoc dětské psychiatrie a psychologického poradenství?

Tyto obory v poslední době zaznamenávají velký nárůst klientely. Souvisí  to jak s trendem společnosti častěji vyhledat odbornou pomoc, tak zároveň  i s nárůstem problémů u  dětí a adolescentů. Jsou to např. různé druhy úzkostí u dětí mající souvislost se vztahy uvnitř rodiny, s neúspěchem ve škole, s hyperaktivitou a s dyslektickými obtížemi dětí. Dospívající se sebepoškozují, sebevraždy dětí nejsou vzácností, mentální anorexie se objevuje i u dětí na počátku puberty. Přibývá delikventního chování u mladistvých. Více se diagnostikují poruchy autistického spektra.  

 

Nabídka služeb

Psychoterapie, poradenství

Farmakoterapie

Školící činnost, přednášky, semináře


Kromě diagnostiky a farmakoterapie nabízím tyto psychoterapeutické aktivity pro děti a dospívající:

Nácvik sociálních dovedností- jedná se o blok 6  setkání, kdy se děti podělí o své zkušenosti ze svého  života, učí se jak si hledat kamarády, jak si je udržet, jak se bránit proti šikaně. Jak vycházet s autoritou a jak zacházet s vlastní agresí a jak přijmout kritiku a pochvalu od vrstevníků.

Terapie hrou - je určena hlavně pro předškoláky. Slouží k podpoře sociálních dovedností předškolních dětí, má léčivý účinek na dětské strachy a úzkosti. Prostřednictvím hry umožní dítěti vypořádat se s negativními situacemi v jeho okolí, posílí jeho kompetence.

Arteterapie- tato forma terapie se provádí ve skupině i individuálně. Pomocí malování nebo kresby se děti a hlavně adolescenti učí sebevyjádření, otevřenosti. Toto pomůže k sebepoznání, k uvolnění  a  k lepšímu sebehodnocení. Po domluvě je vhodné využít  i pro dospělou klientelu.

Muzikoterapie- pomůže zmírnit následky traumatických zážitků, dokáže uvolnit napětí , pracuje s emocemi negativními i pozitivními, celkově harmonizuje organismus. Vhodné spíše pro jedince introvertního zaměření, citlivé k okolnímu dění. Určeno nejen pro děti, ale i pro dospělou klientelu.

Relaxace – slouží k celkovému zklidnění organismu, učí vnímat pocity v jednotlivých částech těla, zmírňuje pocity neklidu a dodává pozitivní energii. 

Rodinná terapie – jedná se o blok 4 setkání zaměřených na zkvalitnění vztahů v rodině. 

Pro pedagogy nabízím : 

1. vzdělávání v základních poruchách jako je ADHD,  organický  podklad specifických   poruch chování, autismus. 
2. dále diskusní skupinová setkání pro pedagogy  


Služby mé ordinace jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
  
O  nadstandardních  službách  budete včas informováni.