Kontakty

Medic Point
Centrum léčby a prevence

Telefon: Léčba +420 606 652 644 Správa budovy +420 602 358 921

Vodárenská 3827
276 01 Mělník

Mgr. Irena Preissová

Podrobnější informace

1990 – 1995               PedF UK Praha, obor: speciální pedagogika

                                   státní zkouška z oboru logopedie, somatopedie, psychopedie a etopedie

1995 – 1999                zaměstnaná jako logopedka v soukromé praxi u PaedDr. Evy Jirutkové, Praha 9  - Prosek

1999                           atestace v oboru klinická logopedie

1999 – 2000               Neurologická klinika, Kateřinská, Praha 2

1999 – 2002               FN Královské Vinohrady, neurologické oddělení

2005 – 2007                po MD zaměstnaná jako klinická logopedka v soukromé praxi u Mgr. Veroniky Balejové, Praha 10 – Strašnice (Základní škola speciální pro děti s kombinovanými vadami)

2007                           registrace soukromé praxe v Litoměřicích

2008                           registrace soukromé praxe v Mělníku

 

Klinická logopedie

Logopedická vyšetření a terapii nabízím pro děti a  dospělé osoby s těmito řečovými obtížemi:

 

 1. dítě nemluví nebo mluví mnohem méně než vrstevníci ve věku kolem 3 let a mohlo by se jednat o opožděný vývoj řeči
 2. dítě nebo dospělý zadrhává (pak je dobré navštívit klinického logopeda co nejdříve)
 3. dítě má tzv. vývojovou dysfázii (na začátku je  řečově opožděné, může mít související obtíže, např. sluchovou vadu, poruchy pozornosti /ADHD/, autismus, mentální retardaci)
 4. 4,5-leté dítě nebo dospělý více nebo méně patlá (jedná se o dyslálii)
 5. dítě je sluchově postižené
 6. dítě je tělesně postižené (např. dítě s dětskou mozkovou obrnou - DMO)
 7. dítě má neurologické postižení (epilepsii, ADHD ad.)
 8. dítě má kombinované postižení
 9. dítě má specifické poruchy učení (dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii ad.)
 10. dítě s autismem
 11. dítě s mutismem (dítě odmítá mluvit s některými jednotlivými osobami nebo skupinou osob, např. s lékaři nebo pedagogy)
 12. dítě má různé vývojové poruchy nebo vrozené syndromy (Dawnův syndrom, Landau-Kleffner, Prader-Willy syndrom, Angelmannův syndrom aj.)
 13. dospělý je po cévní mozkové příhodě

 

Na klinického logopeda by se měli obrátit rodiče dětí, jakmile je jim na řečovém vývoji jejich dítěte něco nápadného, něco se jim nelíbí v porovnání s vrstevníky nebo jim okolí návštěvu logopeda doporučuje. Je lepší jedna konzultace dříve než mnohaleté dohánění řečového vývoje, které se někdy nemusí povést podle představ rodiče.

 

K první návštěvě logopeda je třeba mít doporučení pediatra nebo praktického lékaře.

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.