Kontakty

Medic Point
Centrum léčby a prevence

Telefon: Léčba +420 606 652 644 Správa budovy +420 602 358 921

Vodárenská 3827
276 01 Mělník

Klinická psychologie

Vítáme Vás v ordinaci Mgr. Marie Vabrouškové

Ve své klinické praxi se zaměřuji se na problematiku rizikového vývoje s přesahem do oblasti zdravotního postižení dětí, zejména na vývojové poruchy a dále výchovné problémy v různých obdobích dětství.

Služby této ordinace jsou určeny dětem od raného předškolního věku po dospívající.

Psychoterapeutická péče je poskytována i dospělým klientům.

Preferuji komplexní přístup ke klientovi – otevřenost k mezioborovému přístupu k diagnostice i k terapii, spolupráci s ostatními odborníky pečujícími o klienta (např. psychiatr, neurolog, klinický logoped, speciální pedagog, PPP, sociální pracovníci atd.). V neposlední řadě komplexní přístup zahrnuje i samotnou rodinu dětského klienta, jejíž spolupráce při péči je vždy důležitá.

Nabízené služby:

  • klinická psychodiagnostika – vývojová, intelektu, osobnosti

  • klinickopsychologické vedení, psychoterapie rodin dětí s vývojovou poruchou či s výchovnými problémy

  • screeningová diagnostika poruch autistického spektra (komplexně ve spolupráci s dětským psychiatrem)

  • psychoterapie dětí úzkostných, s emočními poruchami, poruchami sebepojetí, problémy vyplývajících z ADHD, poruch příjmu potravy

  • skupinový nácvik sociálních dovedností u dětí předškolního věku autistických, s podezřením na autismus či speciálními potřebami – vedený formou řízené hry a zaměřený na její rozvoj v malých skupinkách dětí

  • vyšetření profesní orientace u starších žáků

  • krizová intervence u dětí i dospělých

  • psychoterapie dospělých

Ordinační doba

pondělí 8 – 14hod

pátek 8 – 14 hod

Objednání:

K vyšetření je třeba se předem objednat

  • na telefonním čísle 776 451247 – nejlépe v odpoledních hodinách všedních dnů (dopoledne se věnuji objednaným klientům), sms kdykoliv

  • e-mailem: marie.vabrouskova@gmail.com

 Ceník:

Psychologické diagnostické a terapeutické služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění u klientů ZP: 201, 205, 207, 209

Ostatní si hradí 1200 Kč/ 1 hod. ať již psychologické diagnostiky či psychoterapie.